Velkommen til klubbenes internettsider!

Statoil har 11 Neptunklubber som skal ivareta velferdstilbudet for alle sokkelansatte i Statoil. Arbeidstakerne blir i utgangspunktet medlem av den Neptunklubben som ligger nærmest arbeidstakerens hjemsted. En av målsettingene ved etablering av klubbene er å nå flest mulig ansatte i sitt hjemmemiljø.

Tilbudene skal være til glede for hele familien.

Kontaktinformasjon

Neptun Nidaros Klubb
v/Olav Hannisdal
Egganvegen 2B
7081 Sjetnemarka

Orgnr: 995 408 430 ( info )