Neptun Nidaros - Styret 2012

Webansvarlig

Ketil Ervik

ker@statoil.com

Flintvegen 15
7500 STJØRDAL

Kasserer

Olav Hannisdal

olhan@statoil.com

Egganveien 2 B
7081 Sjetnemarka

Leder

Kristin Myhre Johansen

kmj@statoil.com


7142 Uthaug

Nestleder

Monica Nyvoll Finnøy

monfin@statoil.com

Simonsens vei 2
7020 Trondheim

Styremedlem

Bjørg Pedersen

bjp@statoil.com

Naustkleiva 17
7563 Malvik

Sekretær

Inger Johanne Thomasgård

ijt@statoil.com

Postvegen 9
6657 Rindal