Seniorklubben

Her kommer info angående Equinor Seniorklubb Midt-Norge


Antall medlemmer: 64

 

Styret består av:
Leder                Martin Bitnes.         martintbitnes@gmail.com       mob.93894910.

Nestleder          Knut Høyem.           khoeyem@online,no               mob.97162483

Kasserer           Roar Andersen.      olje.gass@gmail.com              mob.95701336

Styremedlem    Magnar Abel Lund.  magnaral@online.no              mob.94783945

 

Hovedaktiviteter i løpet av et år vil være:

- Teateraften

- Utenlandstur

- Julebord.


Vi ønsker alle nye pensjonister velkommen til Equinor Seniorklubb Midt-Norge.

Dere kan kontakte styret i pensjonistklubben når pensjonisttiden kommer.

 

M.V.H. 

Styret i Equinor Seniorklubb Midt Norge. 

Copyright @ All Rights Reserved