Styret

______________________________________________________________________________________________________

Styret

Styret anno 2018

Styreleder, Monica Finnøy

epost: monfin@statoil.com

Nestleder, Olav Hannisdal

epost: olhan@statoil.com

Styremedlem og kasserer, Marianne Halgunset

epost: mahal@statoil.com

Styremedlem, Terje Ree

epost: teree@statoil.com

Styremedlem, Ørjan Ellingsen

epost: orje@statoil.com

Styremedlem, Vidar Rian

epost: vidria@statoil.com

Copyright @ All Rights Reserved