Styret

Styret

Styret anno 2021

Styreleder, Monica Finnøy

epost: monfin@equinor.com

Styremedlem og kasserer, Marianne Halgunset

epost: mahal@equinor.com

Styremedlem, Ørjan Ellingsen

epost: orje@equinor.com

Styremedlem og webansvarlig, Vidar Rian

epost: vidria@equinor.com

Styremedlem, Ingrid Frøseth

epost: ingfr@equinor.com